Такса Гориво

Уважаеми клиенти,

Поради усложнената икономическа обстановка в която се намираме и промените в цените на горивата, което води до непрекъснати промени на разходите в транспортната индустрия, ни принуждава да въведем променлива такса гориво, която може да расте, намалява или да бъде премахната, в зависимост от цените на горивата.

Информацията за индекса ще се публикува на страницата ни в началото на всеки месец и влиза в сила от 01/04/2022.

Share this post