Pick, Pack and Send

От получаването на поръчките на клиентите Ви до изпълнението на конкретните Ви изисквания за опаковане или групиране ще управляваме пълния цикъл на изпълнение, като гарантираме, че стоките ви ще бъдат доставени навреме.

Като част от нашите дистрибуторски услуги ние предлагаме надеждни, точни и икономически ефективни решения за избор, пакетиране и доставка, които помагат на нашите клиенти да намалят времето за доставка и да сведат до минимум своите запаси.

Ние разполагаме с експертен опит, съоръжения и технология, за да гарантираме, че вашите стоки са сортирани бързо и точно със събирането на ключовата информация за проследяване.

Също така разполагаме с глобалните мултимодални транспортни мрежи, за да гарантираме, че те се доставят бързо, сигурно и икономически ефективно. И нашите напълно интегрирани технологични системи за управление на складовете и инвентара ви дават пълна видимост по отношение на процеса.

Нашите услуги за опаковане включват инженеринг, снабдяване, доставка и складиране на опаковъчни материали, специфични за изискванията на нашите клиенти.

Така че, независимо дали се нуждаете от избор, опаковка и доставка като самостоятелна услуга или като част от по-голяма верига за доставки или решение за разпространение, говорете с нас.